Versie 1.0 – Maandag 14 mei 2018

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Working Class Heroes de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. Voor vragen hierover mag je natuurlijk altijd contact met ons opnemen:

Working Class Heroes

Jozef Israelsstraat 60
9718GN Groningen
06 40 50 40 50
erik.bell@workingclassheroes.nl

Welke gegevens we verwerken

Working Class Heroes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Wanneer je via ons solliciteert registreren wij de volgende gegevens: Naam, e-mailadres en opmerkingen. Tevens heb je de mogelijkheid (niet verplicht) om je cv achter te laten. Deze gegevens worden mogelijk gedeeld met de organisatie waar je solliciteert. Je gegevens worden bewaard voor de huidige sollicitatieprocedure en om je in de toekomst gericht te benaderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via erik.bell@workingclassheroes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Working Class Heroes neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Working Class Heroes) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Working Class Heroes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.Mocht je profiel niet meer relevant zijn, worden je gegevens bij het opschonen van onze database verwijderd en te allen tijde op eigen verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

Working Class Heroes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Working Class Heroes gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Working Class Heroes gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https:// veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Organisatie

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Drifty Co hodn Ionic Framework
Naam: __cfduid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat_gtag_UA_25944967_1
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet (Google Tag Manager)
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: Defiant, Inc. hodn WordFence
Naam: wfvt_2698124504
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Defiant, Inc. hodn WordFence
Naam: wordfence_verifiedHuman
Functie: Beveiligingssysteem dat onze website beschermt tegen indringers
Bewaartermijn: 1 dag

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Working Class Heroes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar erik.bell@workingclassheroes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Working Class Heroes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Working Class Heroes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via erik.bell@workingclassheroes.nl